Pengenalan

 • Maklumat Kemasukkan Pesakit

Panduan Kemasukkan Wad

 • Apa yang perlu dibawa ke Hospital semasa masuk wad bagi memastikan proses berjalan dengan lancar
 • Apa yang tidak perlu dibawa ke Hospital semasa masuk wad
 • Maklumat Peribadi Pesakit
 • Persetujuan
 • Nasihat Perubatan
 • Indentiti
 • Makanan Pesakit

Maklumat Wad Pesakit

 • Maklumat Am
 • Waktu Lawatan
 • Waktu Lawatan ICU

Panduan Keluar Wad

 • Pulang Ke Rumah
 • Tanggungjawab Mengenai Kewangan